OmVerkNyheterKontaktLänkar

Mina universitet

Meritförteckning | Erfarenhet

 

Torgny Lilja har utbildning från...

Santa Barbara City College, ett ledande amrerikanskt community college beläget vid Stilla Havet i södra Kalifornien. Skolan erbjuder utbildningar inom ekonomi, media, naturvetenskap och humaniora.

Torgny Lilja studerade webbjournalistik på SBCC läsåret 2008/09 inom ramen för en diplomutbildning vid International Business School (IBS). I studierna ingick:

 • News Reporting and Writing
 • Photojournalism
 • Web Design
 • Digital Imaging
 • Public Relations
 • Multimedia samt
 • praktik på ett mediaföretag.

(Källa: SBCC.)

 
Pace University, ett av de största universiteten i delstaten New York. Skolan, vars huvudbyggnad är vackert belägen vid Brooklyn Bridge på nedre Manhattan inte långt från Wall Street, erbjuder ett stort utbud av teoretiska och yrkesinriktade utbildningar till fler än 13 000 studenter i olika underorganisationer. Genom Lubin School of Business vårdar Pace sitt rykte som anordnare av förstklassiga affärsutbildningar och rankas bland de främsta universiteten i USA, när det gäller antal utexaminerade studenter som nått toppositioner inom näringslivet.

Lilja studerade PR och information på Lubin School of Business 2002, såsom en del av diplomutbildningen vid iiU. I studierna ingick

 • journalistiskt skrivande
 • affärskommunikation
 • internationell affärskunskap
 • interaktiva medier (Net Marketing och Desktop Publishing)
 • interninformation
 • mediekunskap
 • massmedierelationer och krishantering
 • samhällskontakter
 • kommunikationsanalys
 • kampanjplanering och utvärdering
 • Event Marketing samt
 • tolv veckors praktik (Sveriges Generalkonsulat i New York).

(Källa: Pace University.)


iiU eller Institutet för Internationell Utbildning i Stockholm AB, under sin drygt tioåriga historia ett helägt dotterbolag till Folkuniversitetet och den enda utbildningen i Sverige som kunde erbjuda en kombination av studier i Stockholm och utlandet. Den första terminen, som bestod av lektioner, föreläsningar, praktikfall och studiebesök, gav en baskompetens inom kommunikation, marknadsföring och ekonomi. Den andra terminen fortsatte utbildningen i exempelvis New York med studier inom olika specialistämnen samt praktik på en organisation med anknytning till PR och information, marknadsföring eller reklam och media.

Lilja studerade PR och information 2001--02 och diplomerades såsom internationell informatör (DiiU). I utbildningens första termin ingick

 • marknadsföring
 • företagsekonomi
 • marknadsrätt
 • engelsk branschterminologi
 • presentationsteknik
 • interkulturell kommunikation
 • projektstyrning
 • team och ledarskap
 • PR och information
 • journalistiskt skrivande
 • affärskommunikation samt
 • mediekunskap och massmedierelationer.

(Källa: iiU.)


ETC akademin, ett medie- och IT-utbildningsföretag med över 20 år i branschen. Företaget har huvudkontoret i Stockholm men också mindre kontor i Sundsvall och Barcelona. Grundtanken är att ge utbildning skapad ur egen produktion av det mesta av det som utgör det nya informationssamhället.

Lilja studerade interaktiva medier, multimedia och hemsidesproduktion 1998. I utbildningen ingick

 • bildbehandling (Photoshop)
 • multimediaproduktion (Director)
 • animationer (GIF-builder)
 • HTML-kodning (BBEdit)
 • hantering av Internet som informationskanal samt
 • fyra veckors projekt i form av grupparbete (Strindbergsmuseet).

(Källa: ETC Akademin.)


University of Cambridge, en nära 800 år gammal brittisk inrättning som av många vara ett av världens främsta universitet. Det består idag av en lös sammansättning av fakulteter, läroanstalter och andra organisationer med invecklade procedurer för representantskap, samråd och beslutsfattande. Ändå känns Cambridge anmärkningsvärt öppet och tillgängligt, när man väl satt sig in i dess komplicerade struktur och regelverk. För diplomutbildningar samarbetar man i Sverige med Folkuniversitetet.

Lilja diplomerades 1994 med First Certificate in English.

(Källa: University of Cambridge.)


Folkuniversitetet eller Kursverksamheten vid Stockholms universitet, ett studieförbund som bedriver vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Redan 1933 bildade några studenter vid Stockholms högskola den förening som skulle utvecklas till Folkuniversitetet. En central uppgift, förutom konstnärlig verksamhet, är att informera om forskning och forskningsresultat. Förbundet engagerar sig även internationellt genom att anordna utbildningar utomlands och i Sverige samverka med utländska organisationer. Målet är att öka människors kunskaper i språk, internationella relationer och om kulturer i skilda delar av världen.

Lilja studerade grafisk formgivning 1991. I utbildningen, som omfattade 50 undervisningstimmar, ingick

 • det typografiska måttsystemet och dess praktiska använding
 • omfångsberäkning
 • att välja, beskära och måttsätta bilder
 • bildlayout — estetiska och praktiska principer
 • praktiska övningar i layout
 • bokstavsskissering
 • att välja rätt typsnitt
 • olika metoder för textframställning
 • typografisk formgivning — grunder och praktiska övningar
 • typografin i annonser, reklam och trycksaker
 • offset, högtryck och djuptryck — olika metoder samt
 • reproduktion av bilder i svartvitt och färg.

(Källa: Folkuniversitetet.)


Stockholms universitet, med sina ca 35 000 studenter, en av landets största utbildningsanstalter. Man bedriver högre utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap. Forskningen omfattar både de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena.

För filosofie doktors- och kandidatexamina vid den humanisktiska fakulteten studerade Lilja 1994–98 litteraturvetenskap på forskarnivå samt 1982–88 litteraturvetenskap, lingvistik och ryska på grundnivå. Utbildningens mål var

 • att ge övning i att skrifligen framlägga egna rön
 • att ge inblick i litteraturvetenskaplig metodik och forskning
 • att orientera om litteraturens funktioner i samhället
 • att ge grundläggande kunskaper om främst den västerländska litteraturens utveckling och aktuella karaktär
 • att genom uppövande av ett vetenskapligt betraktelsesätt underlätta tillägnelsen av olika typer av litterära verk
 • att ge kunskaper om språkpsykologi och språksociologi
 • att ge grundläggande kunskaper i lingvistisk analys
 • att ge en allsidig översikt av teoribildning och forskningsmetoder inom allmän språkvetenskap och fonetik
 • att ge goda kunskaper om rysk realia
 • att ge teoretisk kunskap om ryska språket samt
 • att ge förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på ryska.

(Källa: Stockholms universitet.)


Uppsala universitet, landets äldsta högskoleinrättning med anor från 1400-talet. Det är samtidigt ett modernt forskningsuniversitet och anses, i en oberoende internationell undersökning, vara Sveriges främsta lärosäte efter Karolinska Institutet. Utbildning och forskning bedrivs vid totalt nio fakulteter inom de tre vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap.

Lilja studerade ryska och filosofi på grundnivå vid den humanistiska fakulteten 1981–82. I utbildningen ingick

 • rysk grammatik och ljudlära
 • symbolisk logik
 • filosofins historia samt
 • marxism och existentialism.

(Källa: Uppsala universitet.)


S1 eller Upplands Signalregemente, ca 1957–82 förlagt till Uppsala, någon kilometer söder om slottet. Här utbildades stabs- och sambandsförband främst för ledning av stridskrafter. Redan på 1680-talet erhöll regementet den mark i Uppsala som kom att benämnas Polacksbacken. När allmänna värnplikten infördes 1901, byggdes förläggningar på övningsplatsen. Kasernområdet lämnades 1985, då örlogsflaggan halades för sista gången. Nu utbildas studenter i de gamla kasernerna, och området vårdas idag av Uppsala Universitet.

Lilja utbildades till kryptör och fjärrskriftoperatör 1980.

(Källa: Försvarsmakten.)

 


]